Fem skäl att välja Prison Island

1. Unikt koncept

Du får en verksamhet med en unik upplevelse som ingen i ditt närområde kan erbjuda. Prison Island har en helt egenutvecklad och världsunik design, teknik och affärsidé.

När du blir franchisetagare får du garanterad exklusivitet i ett bestämt geografiskt område och är säker på ett långsiktigt och tryggt affärserbjudande.

Med Prison Island är du också garanterad att alltid ha den mest avancerade teknikplattformen på marknaden. Vi bevakar kontinuerligt teknikutvecklingen och aktuella omvärldstrender och implementerar teknik som förbättra upplevelsen för dina kunder och underlättar för dig som franchisetagare.

2. Lönsamt

Samtliga Prison Islands franchisetagare är lönsamma idag och den fortsatta prognosen ser om möjligt ännu bättre ut. Det finns flera tydliga exempel på verksamheter som gått med förlust eller kämpat med lönsamheten har vänt trenden genom att ansluta till Prison Island. Samtliga franchisetagare har också valt att göra ytterligare investeringar och utbyggnader av sina anläggningar.

Vi hjälper vi dig med en detaljerad budget för just ditt affärsläge innan du ansluter till Prison Island. Det gör att du kan vara helt säker på att du får en lönsam affär.

3. Säker investering

Det är alltid en risk att investera, men Prison Island är otvivelaktigt ett säkert val. Eftersom vi tar ansvar för och erbjuder ett fast pris för stora delar av byggnationen, blir både kostnad och tidsplan säker och din risk lägre.

Vår process för byggnation och uppstart av nya Prison Island blir ständigt bättre och effektivare. Det gäller allt från konstruktioner och teknik till materialval. Du kan med fördel dra nytta av erfarenheterna från uppstart och drift av samtliga Prison Island-anläggningar i världen. Givetvis hjälper vi dig även med ditt val av affärsläge.

4. Kraftig tillväxt

Just nu är Prison Island i kraftig tillväxt. Nya anläggningar öppnas hela tiden och anläggningar på flera kontinenter är under planering. Vi har som mål att öppna minst 200 nya anläggningar över hela världen och planerar just nu etableringar i Sverige, Finland, Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Polen, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

Tillfället att öppna ett nytt Prison Island kan alltså knappast vara bättre.

5. Trenden talar för Prison Island

Upplevelseindustrin har aldrig varit hetare och förväntas fortsätta öka framtiden. Det är med andra ord ett bra läge att etablera sig i upplevelseindustrin.

Dessutom pekar trenden mot att vi söker fler, närmare upplevelser på hemmaplan både på semestern och på fritiden. Vi vill göra kortare resor vilket sparar tid och pengar och lämnar dessutom utrymme till fler upplevelser.

En annan trend enligt analysföretag Kairos Future är att vi kräver allt mer av innehållet i upplevelsen oavsett var vi bor.

Andreas Blüme

VD

Vill du bli franchisetagare? Kontakta mig så får du veta mer om hur upplägget ser ut och om våra framtidsplaner.