Prison Island logo

Är du vår nästa franchisetagare?

Klicka på play och få svaret!
Spela videoklipp

Om Prison Island

Att bli franchisetagare för Prison Island innebär att bli en del av en snabbväxande kedja för inomhusunderhållning och äventyr i lagform. Det som en gång började i en gammal fabrik i Västerås är nu på väg till över 200 anläggningar i och utanför Europa. Låt oss utveckla ett lönsamt företag tillsammans!

Allt började i en gammal fabrik 2004 i Västerås, Sverige som ArosFortet. De första franchisetagarna anslöt sig 2006 och allt tog fart. Idag är Prison Island en ledande internationell kedja för inomhusunderhållning och äventyr i lagform. Vi erbjuder fysiska spelupplevelser baserade på lagsamarbete, social interaktion och kompetensutveckling för familjer och företag till hardcore-gamers i alla åldrar och kön. På väg mot världen.

Teamet

Prison Island HQ består av hårt arbetande, superengagerade medarbetare. Vi använder vår långa erfarenhet och djupgående kunskap för att hjälpa våra franchisetagare på alla möjliga sätt. Vi arbetar hårt för att bygga upp en hållbar och lönsam affär för alla våra franchisetagare.

Skälen till att Prison Island är en bra idé!

Det finns ett stort antal anledningar till varför Prison Island är en bra idé! Genom att ansluta dig till Prison Islands franchisesystem är du väl rustad för en framgångsrik affärsverksamhet under många år framöver. Här är 18 av de fördelar du får med vår franchisemodell:

1. Unik produkt

Du kommer att kunna erbjuda dina kunder ett helt exklusivt äventyr. Prison Island har en helt unik design, teknik och affärsidé. Det finns mycket få, om ens några, aktiviteter i världen som har likheter med Prison Island.

2. Beprövat och hållbart koncept

Prison Island är extremt väl beprövat och testat under många, många år och i ett stort antal länder. Antalet besökare ökar för varje år. Endast en anläggning har någonsin lagt ned verksamheten, och det var på grund av Coronakrisen. Prison Island har:

  • >20 år av aktiv verksamhet
  • 77 anläggningar i 15 länder
  • 6.1 miljoner besökare från hela världen.

3. Säker investering

Det finns alltid någon typ av risk förknippad med investeringar, men vi är övertygade om att Prison Island är ett säkert val. Vi tar ansvar för en stor del av byggnadsarbetet till ett fast pris. Därför är din risk med avseende på kostnad och tidsplan låg.

Vi förbättrar löpande vår process av att bygga och starta upp nya anläggningar. Varje dag förbättrar och effektiviserar vi vår kapacitet. Du kommer att dra nytta av erfarenheterna från starten av alla tidigare Prison Islands. Både de som redan är i drift och de som är under konstruktion. Vi kommer naturligtvis också att hjälpa dig att välja lokal och stötta dig med erfaren personal på plats för uppstart och driftsättning.

4. Bevisad lönsamhet

Vi är mycket stolta över att alla franchisetagare till Prison Island är lönsamma. Det finns flera tydliga exempel på hur införandet av Prison Island har vänt dåliga resultat till mycket lönsamma företag. Ett bevis på värdet av Prison Island är att alla franchisetagare har valt att fortsätta att göra nya investeringar och expandera den ursprungliga Prison Island-anläggningen.

Prison Island har visat sig vara framgångsrikt under olika förhållanden. 15 olika länder, små städer – stora städer, fristående och tillsammans med annan verksamhet etc etc

5. Exklusivitet i din region

När du blir franchisetagare får du exklusivitet inom ett visst geografiskt område och garanteras en unik, långsiktigt trygg och stabil affär.

6. Perfekt matchning till din befintliga verksamhet

Prison Island är en fantastisk kombination tillsammans med andra aktiviteter. Du får delade kostnader för personal och gemensamma utrymmen (restaurang, reception etc) och dessutom får du en bra merförsäljning av din nuvarande verksamhet och restaurang. Inga gäster lämnar Prison Island utan att ha fått lite förfriskningar!

7. Betydande tillväxt

Vi befinner oss för närvarande i ett expansionsläge. Vårt mål är att öppna minst 200 nya Prison Islands i hela världen. Vi har 77 anläggningar i drift och redan fasta kontrakt för ytterligare 28 anläggningar inom en snar framtid. Vi har fyra skickliga implementeringsteam och med varje ny anläggning får vi mer erfarenhet som du kommer att dra nytta av. Tillfället för att öppna en ny Prison Island kan inte vara bättre!

8. Snabbt växande industri

Marknaden har aldrig varit så het som nu, och den förväntas växa ytterligare över hela världen. Speciellt segmentet Indoor Entertainment Centers. Trenden är att leta efter fler äventyr i grannskapet. Människor vill göra kortare resor som sparar tid och pengar och som också ger utrymme för fler upplevelser. En annan trend är att vi kräver mer och mer av innehållet i upplevelsen oavsett var vi bor.

Flera marknadsinstitut och andra analysgrupper drar samstämmiga slutsatser – Marknaden för inomhusunderhållning kommer att mer än fördubblas under de kommande fem åren. Att etablera sig i detta segment är helt rätt väg att gå.

9. Lågt personalbehov

Prison Island kräver endast ett fåtal anställda för att driva hela anläggningen. Personal behövs i princip bara för receptionen. Det finns inget behov av en ”värd” eller övervakning. När kunden har checkat in körs allt automatiskt.

10. Lätt att använda

Prison Island är mycket lätt att använda. Allt sköts från receptionsdatorn där du registrerar lag. Låt sedan gästen se briefingvideon, och sedan är det klar!

Underhåll och rengöring krävs naturligtvis ibland, men underhållskostnaderna är nästan försumbara.

11. Den mest avancerade högteknologiska plattformen på marknaden

Prison Island-plattformen är den mest avancerade tekniska lösning som finns tillgänglig idag. Allt är egenutveckling och säkerställer att du får en unik fördel jämfört med resten. Vi kan hjälpa dig direkt via en direktlänk till din server. Våra skickliga serviceteam kommer också att besöka din anläggning för support och översyn regelbundet.

12. Kontinuerlig snabb utveckling och support

Inom Prison Island-familjen kommer du att ha den mest avancerade högteknologiska lösningen på marknaden. Vi har ett starkt FoU-fokus och följer kontinuerligt och inkluderar den senaste tillgängliga tekniken i Prison Island-konceptet. Utvecklingen pågår ständigt. De anläggningar som byggs idag har redan avsevärt förbättrad funktionalitet och teknisk utveckling jämfört med för bara 1-2 år sedan.

Vi utvecklar 3-5 nya celler varje år och producerar också kontinuerligt nya videor och annat marknadsföringsmaterial.

13. Robusta och mångsidiga celler

Prison Island-cellerna har utvecklats, testats och förbättrats under 20 år och på mer än 77 platser. Detta säkerställer att du får bra, robusta celler som kräver minimalt med underhåll.

14. Hög grad av återkommande kunder

De besökande teamen på Prison Island får poäng för varje cell och en total poäng. Det finns high score-listor för varje dag, månad och år. Teamen kan jämföra sina resultat med andra team och med det senaste besöket. Detta främjar i hög grad återkommande besök.

15. Attraherar ett brett spektrum av kunder

I grund och botten tycker alla om Prison Island. Det kommer alla typer av grupper. Företag, svensexor, födelsedagsfester, skolklasser, idrottsföreningar, familjer, vänner och så vidare.

Besökare i alla åldrar kommer till Prison Island. Från 9-10 år upp till 100, och även yngre barn tillsammans med föräldrar.

Det är en jämn fördelning mellan könen på våra besökare. Lika många pojkar som flickor!

16. Den perfekta aktiviteten för teambuilding

Eftersom du måste arbeta i team för att lösa cellerna, främjar Prison Island teamarbete. Detta är en fantastisk aktivitet för större grupper som företag, skolor och liknande.

17. En lycklig familj

Franchisetagarna på Prison Island är en fantastisk grupp att vara en del av. Det finns en enorm erfarenhet och kunskapsbas inom gruppen. Ingen har någonsin lämnat franchisegruppen. Vi träffas alla på regelbundna konferenser för att dela med oss av bästa praxis.

16 franchisetagare har beställt 2 eller fler anläggningar och 7 franchisetagare har beställt 3 eller fler anläggningar.

18. Mycket roligt!

Efter en hektisk byggperiod kan du stolt öppna din helt nya Prison Island-anläggning och kalla dig själv en riktig Prison Islander, med många spännande och roliga år framöver! I princip alla som besöker Prison Island lämnar med ett leende. Det är en underbar miljö att göra affärer i.

5 viktiga saker att tänka på innan du går vidare

På Prison Island använder vi en anpassad, holistisk strategi som ger dig som franchisetagare möjlighet att påverka beslut om utveckling, marknadsföring, kunder och strategi i varje skede. Från konceptutveckling till lansering och daglig drift. Här är några av de många saker du bör tänka på när du bestämmer dig för att öppna en Prison Island-franchise:

1. Start

Vi har följt 77 nya Prison Islands från idé till uppstart och drift. Med mer än 20 års erfarenhet är vi inte bara redo, utan också mer än glada över att kunna erbjuda stöd och råd genom hela processen.

2. Marknadsföring

Som franchisetagare på Prison Island har du tillgång till vårt Media Center där vi kontinuerligt laddar upp nytt digitalt material som kan användas i kommersiella och marknadsföringssyften. Vi utvecklar videor, foton, annonser och andra mallar.

Du har också tillgång till professionell kommunikationsexpertis som kan stödja dig om du har särskilda behov.

Naturligtvis kommer du också att vara en del av den avancerade och moderna Prison Island-webben.

3. Service och support

Vårt IT-team har ständig uppkoppling mot din server och dina celler och kan hjälpa dig online med uppdateringar, ändringar och problemlösning.

Minst en gång per år kommer ett serviceteam att besöka din anläggning och göra en genomgång och kontroll av alla celler.

4. Utveckling

Vi har ett helt huvudkontor som ägnar sig åt kontinuerlig utveckling av Prison Island-konceptet. Detta gäller för alla områden:

  • IT-systemet och övervakningen uppgraderas ständigt med nya funktioner.
  • Varje år lanseras 3-5 nya celler.
  • Angränsande produkter ingår också, t.ex. receptionsprogrammet etc.
  • Dessutom kommer du att ha tillgång till idéer och den nya utvecklingen i en internationell kedja med 70+ anläggningar.

5. Uppgraderingar

Med utvecklingen av nya celler och ny teknik kommer det alltid att finnas möjligheter till uppgraderingar och helt nya upplevelser som ständigt lockar dina besökare att komma tillbaka, om och om igen.

Hur man blir franchisetagare och en äkta Prison Islander!

Bekanta dig med konceptet

Beställ och läs igenom den allmänna informationen om konceptet. Ett särskilt bra tips är att besöka en eller flera andra anläggningar för att få en bättre förståelse för spelet och hur det fungerar. Om möjligt, så möter vi dig gärna på någon av våra anläggningar!

Affärsplan

Utveckla en affärsplan baserad på dina lokala förhållanden. Försök så långt det är möjligt att få offerter och uppskattningar av hyreskostnader och grundkonstruktion. Vi hjälper dig gärna med våra erfarenheter av kostnader och intäkter.

Finansiering och lokaler

De två mest kritiska delarna är finansieringen och lokalerna. Troligtvis vill du ha stöd från en bank, investerare eller något annat finansiellt institut. Och naturligtvis vill du ha ett attraktivt centralt läge till ett bra hyresavtal. Med din affärsplan som verktyg bör du kontakta banker och fastighetsägare och se till att du kan samla in den investering som behövs för hela projektet samt få hyresförslag för bra lokaler.

Begär förhandsinformation

När du befinner dig i ett läge där Prison Island börjar bli verklighet bör du begära förhandsinformation från oss. Detta ger dig mer juridisk information om vårt företag och viktigast av allt, det ger dig också en tidsbegränsad exklusivitet för att kunna förhandla och underteckna ett franchiseavtal med oss. Samtidigt bör du kolla med oss så att vi har kapacitet att bygga när du önskar.

Underteckna avtal och ansöka om eventuella tillstånd

När du är övertygad om verksamheten och har alla detaljer klara för dig börjar det verkliga arbetet! Teckna avtal med oss, med fastighetsägaren och med andra leverantörer för grundkonstruktion. Om det behövs ett bygglov eller liknande, försök att få fastighetsägaren att ansvara för det. Om det inte är möjligt bör du ansöka så snart som möjligt själv.

Konstruktion

När alla eventuella tillstånd är på plats påbörjas byggnationen. Så snart ni har rummen och väggarna klara för de kommande cellerna kommer vi med ett team på 10-15 personer och installerar alla celler. Detta tar 8-10 veckor.

Drift

Efter en hektisk vecka kan du stolt öppna ditt helt nya Prison Island och kalla dig själv en riktig Prison Islander, med många spännande och roliga år framför dig!

Kontakt

Är du intresserad? Kontakta oss gärna för mer information.